Osmanlıca Sözlük 2 -N-Neslen ba‘de neslin : Nesilden nesile-P-Peder : BabaPedereş : (Onun) babası-R-Ra : Rebi‘ü’l-âhir ayının kısaltma işarettirRab‘ : Vasat, orta boylu. Avlulu evRabbu′l-mâl : Mal sahibi, İslam Hukukunda mâlik anlamında kullanılır.Rabbe : Üvey ana Rakabe : Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet, Bir arazinin asıl mülkiyeti.Rekabe etmek : Vakfın gelirini aslına ilave etmek-S-Sağîr : Küçük yaşta erkekSağire : Küçük yaşta kadınSâlis : ÜçüncüSâlisen : Üçüncü olarakSatıh : Yüzey, bir şeyin dış yüzüSehim, sehm :  Hisse, pay.Semen : Satışlarda verilen para, değer, tutarSübût-ı-şer‘...
Osmanlıca Sözlük 1 1) ESKİ TAPU KAYIT VE SENETLERİNDE YAZILI KELİME VE TERİMLERİN AÇIKLAMASI-A-Ahkâm : HükümlerAhz u kabz : Her iki sözcük, almak anlamına gelir.Ahz u itâ : Alıp verme Akâr : Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelirAkârât : Gelir sağlayan gayrimenkullerAkârât-ı Vakfiyye : Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği                                             gelir Akçe : Osmanlı döneminde gümüş para cinsi ve birimiAkid : Sözleşme, bir sözleşmed...
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 2 MERCİİ  Makam, kamu idaresi. Yetkili mercii: Yetkili makamMERHUN  Rehnedilen mal.MER'İ  Yürürlükte olan, geçerli bulunan.METRUK  Terkedilmiş.MEVAT ARAZİ  Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.MEVKİİ  Köylerde bulunan arazilerin o köy halkınca verilen mahalli isimlere göre bulunduğu yerdir. Mevkii isimleri de tapu kütüğüne kadastro sırasında kaydedilir. Örneğin: Ayazlı mevkii, Bucak mevkii gibi.MEZKUR  Sözü geçen, zikredilen.MINTIKA  Bölge, yer, yetki alanı.MİRAS  İn...
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 1 KADASTRO TERİMLERİ  -A-ADA :Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler (BÖHYY.116).AHZ-U KABZA : “Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.AİLE KONUTU : Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan ...
İmar Kanunu' nun 15 ve 16 madde uygulamaları en basit şekilde anlatımı İmar Kanunu' nun 15 ve 16. madde uygulamaları, imar parselinin yol, yeşil, açık otopark vb. alanlara isabet etmesi veya imar parselinin yanındaki, önündeki arkasındaki parseller ile birleştirilmesi veya ayrılması şeklinde yapılır.Uygulamasında ise; 1-           Parsel malikleri/ maliki öncelikle ilgili ilçe belediyesinden imar durumu belgesini alır. 2-     Belediyeden alınan imar durumu belgesinde belirtilen şekilde uygulama haritalarının hazırlanması için harita bürolarına başvuru yapılır.3-    ...
DAİRE  ALMAK İSTİYORUM FAKAT YETERLİ PARAM YOK  ! DAİRE  ALMAK İSTİYORUM FAKAT YETERLİ PARAM YOK  !Her insan barınma ihtiyacı duyar. Bundan dolayı hele birde evli ve ailesi ya da evlenmeye düşünenlerin ilk planıdır.  Evlenmenin kelime anlamı  tam da budur. Kiracı olmanın insanda getirdiği kötü duygu ise anlatılamaz. Kendi evim olsa şunu yapar böyle masraf yapar diye düşünürüz. Ama kiracılar bu konuda hep diken üstündedir. Şimdiberaber nasıl bir dairem olabilir bunun için neler yapmamız gerekir bunlarımaddeler halinde sıralayalım.ÖNCELİKPARAMIDIR ?Kesinlikleparadır. Lakin ben bu üslubu biraz daha yumuşatmak istiyorum . ...

Son Eklenenler

Osmanlıca Sözlük 2
..
Osmanlıca Sözlük 2 Osmanlıca Sözlük 2
Osmanlıca Sözlük 1
..
Osmanlıca Sözlük 1 Osmanlıca Sözlük 1
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 2
..
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 2 Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 2
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 1
..
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 1 Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 1
İmar Kanunu' nun 15 ve 16 madde uygulamaları en basit şekilde anlatımı
..
İmar Kanunu' nun 15 ve 16 madde uygulamaları İmar Kanunu' nun 15 ve 16 madde uygulamaları en basit şekilde anlatımı
Paylaş
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

Veri sorumlusu sıfatıyla tarafımızca toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verileriniz için KVKK'nın Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlüğü başlıklı 10.maddesi uyarınca faaliyette bulunmaktayız.

Detaylar Tamam