YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İmar Barışı hususundaki uygulama yönetmeliği 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazete de yayınlandı. Uygulamaya ilişkin Resmi Gazete aşağıda paylaşılmıştır.Uygulamaya ilişkin olarak anlamadığınız noktalarda sorularınızı alabiliriz.. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncımaddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İşbu Usul ve Esaslar, Yapı Kayıt Belgesi müracaatına, Y...
İMAR BARIŞI VE YAPI KAYIT BELGESİ VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN adı altında 11/05/2018 tarih 7143 sayılı Kanun içeriğinde bulunan İMAR BARIŞI HAKKINDAKİ 16. maddesinde;  İmar Barışından faydalanabilecek yapılar belirtilmiş olup, genel manada bakıldığında her türlü yapı ruhsatlı ruhsatsız tüm binaların faydalanabileceği anlaşılmakta olup, son dönem yapılan açıklamalara göre; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerekli işlemler gerçekleştirilecek olup,* E-DEVLET üzerinde yapı kayıt belgeleri oluşturulacak,* Oluşturulacak bu formlarda imar ba...
Osmanlıca Sözlük 2 -N-Neslen ba‘de neslin : Nesilden nesile-P-Peder : BabaPedereş : (Onun) babası-R-Ra : Rebi‘ü’l-âhir ayının kısaltma işarettirRab‘ : Vasat, orta boylu. Avlulu evRabbu′l-mâl : Mal sahibi, İslam Hukukunda mâlik anlamında kullanılır.Rabbe : Üvey ana Rakabe : Kuru mülkiyet, çıplak mülkiyet, Bir arazinin asıl mülkiyeti.Rekabe etmek : Vakfın gelirini aslına ilave etmek-S-Sağîr : Küçük yaşta erkekSağire : Küçük yaşta kadınSâlis : ÜçüncüSâlisen : Üçüncü olarakSatıh : Yüzey, bir şeyin dış yüzüSehim, sehm :  Hisse, pay.Semen : Satışlarda verilen para, değer, tutarSübût-ı-şer‘...
Osmanlıca Sözlük 1 1) ESKİ TAPU KAYIT VE SENETLERİNDE YAZILI KELİME VE TERİMLERİN AÇIKLAMASI-A-Ahkâm : HükümlerAhz u kabz : Her iki sözcük, almak anlamına gelir.Ahz u itâ : Alıp verme Akâr : Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelirAkârât : Gelir sağlayan gayrimenkullerAkârât-ı Vakfiyye : Vakıf gayrimenkuller; evler, dükkânlar ile bunların getirdiği                                             gelir Akçe : Osmanlı döneminde gümüş para cinsi ve birimiAkid : Sözleşme, bir sözleşmed...
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 2 MERCİİ  Makam, kamu idaresi. Yetkili mercii: Yetkili makamMERHUN  Rehnedilen mal.MER'İ  Yürürlükte olan, geçerli bulunan.METRUK  Terkedilmiş.MEVAT ARAZİ  Kimsenin tasarrufu altında bulunmayan ve kamunun yararına terk ve tahsis edilmemiş, boş yerlere mevat arazi denir.MEVKİİ  Köylerde bulunan arazilerin o köy halkınca verilen mahalli isimlere göre bulunduğu yerdir. Mevkii isimleri de tapu kütüğüne kadastro sırasında kaydedilir. Örneğin: Ayazlı mevkii, Bucak mevkii gibi.MEZKUR  Sözü geçen, zikredilen.MINTIKA  Bölge, yer, yetki alanı.MİRAS  İn...
Tapu Kadastro Terimleri Sözlüğü 1 KADASTRO TERİMLERİ  -A-ADA :Çevresi kamuya ait cadde, sokak, yol, kanal, ark, dere, göl, deniz gibi doğal ve yapay sınırlarla, kadastro çalışma alanı sınırı ile veya Devlet Demir Yolları arazisi ile çevrili parseller topluluğuna kadastro adası denir. Ada numaraları 101’den başlar, köy sınırı içindeki tüm parseller ölçülünceye kadar numaralar aralıksız birbirini izler (BÖHYY.116).AHZ-U KABZA : “Bedeli tahsil etmeye” demektir. Daha çok vekaletnamelerde geçer, satış bedelini tahsil edebilmek yetkisi, anlamına gelir.AİLE KONUTU : Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan ...

Son Eklenenler

Webtapu Nedir?
..
Webtapu Nedir? Webtapu Nedir?
Tapu ve kadastroda web-tapu sistemi hayata geçirildi
..
Tapu ve kadastroda web-tapu sistemi hayata ge Tapu ve kadastroda web-tapu sistemi hayata geçirildi
Emlakçılarda  Web Tapu Dönemi
..
Emlakçılarda Web Tapu Dönemi Emlakçılarda Web Tapu Dönemi
İzmir Buca Mahalleleri Harita Bilgileri
..
İzmir Buca Mahalleleri Harita Bilgileri İzmir Buca Mahalleleri Harita Bilgileri
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
..
YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL V YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Paylaş
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir

izmirdedaire.com'u kullanarak Çerez Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Kabul Et